EBMICategory

MBA

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/mbam1-kopie-640x480.jpg

Studiem programu MBA Management rozšíříte své znalosti z oblasti managementu a leadershipu, jejichž znalost je pro úspěšného manažera v současné době klíčová.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBAP22S-640x480.jpg

Cílem programu MBA Podnikání a společnost je praktická orientace v problematice aktivit přímo spojených s podnikáním v podmínkách malého a středního podniku.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/mbafkc-640x480.jpg

V rámci programu MBA Finanční management a controlling budou studenti seznámeni se základními principy finančního řízení podniku, získají teoretický vhled do manažerského účetnictví a opomenuta nebude ani oblast daní.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBAMAR2-640x480.jpg

Program MBA Marketing a reklama je vhodný pro uchazeče, kteří chtějí rozvíjet své znalosti a schopnosti v oblasti marketingu a marketingové komunikace.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBAREM-640x480.jpg

Program MBA Real Estate Management poskytuje úvod do problematiky nemovitostí se zaměřením na otázky investic, financování, správy a prodeje nemovitostí

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBAAKS-640x480.jpg

Program MBA Audit a kontrolní systémy je určen zejména pro auditory, kteří chtějí získat hlubší znalosti a rozšířit si obzory v oblasti interního i externího auditu.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/10/mbabm-640x480.jpg

Cílem programu je poskytnout studentům znalosti a porozumění inovativním technologiím umělé inteligenci, kryptografii a blockchainu.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/rr-640x480.jpg

Program MBA Řízení rizik se zabývá příčiny rizik, definicemi ohrožení, dopadů a riziky. Program se detailně věnuje metodám pro identifikaci, analýzu, hodnocení a řízení rizik.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBARLZ22-640x480.jpg

Program MBA řízení lidských zdrojů je vhodný nejen pro manažery, podnikatele, personál v oblasti lidských zdrojů, ale pro všechny, kteří chtějí získat potřebné informace k efektivnímu personálnímu řízení.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBAMVO22-640x480.jpg

Program MBA Mezinárodní vztahy a obchod poskytuje studentům možnost podrobně prostudovat různé oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodního managementu a mezinárodních vztahů.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute