REFERENCE STUDENTŮ

Reference
Absolventů a studentů

Kladné reference našich absolventů a studentů jsou pro nás tím nejcennějším. Příznivé ohlasy jsou tím nejvýznamnějším oceněním práce každého z European Business & Management Institute.

Konkrétní výběr specializace a možnost studovat předměty, které mi přesně vyhovovaly, to vidím jako největší plus studia. Vzdělávací program MSc Marketing na European Business & Management Institute mohu jen doporučit, jak jeho praktickým přínosem, tak jeho formou a obsahem.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mala-160x160.png
MSc Marketing

Ing. Karolína Malá, MSc

Pro práci v zahraniční společnosti, která se věnuje jakémukoliv oboru spjatého s životním prostředí je na vysokých školách pramálo programů. Studium MBA žádné. Proto velmi děkuji European Business & Management Institute, že je zde alespoň možnost takto kvalitního studia. Všem doporučuji.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Viktorie-Zizkova-160x160.jpg
MEM Master of Environmental Management

Mgr. Viktorie Žižková, MEM

Hned na začátek bych rád všem studium programu MEM doporučil. V dnešním světě, kde životní prostředí hraje velmi důležitou roli jsem narazil na jeden jediný program a to zde na European Business & Management Institute, který se nějak významně věnuje životnímu prostředí. Obsah, znalosti, forma studia, vše předčilo má očekávání.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Jan-Sulc-160x160.jpg
MEM Master of Environmental Management

Mgr. Jan Šulc, MEM

Studium MHA s celosvětově uznatelnou akreditací jsem v České republice dlouho postrádal, proto volba studia na European Business & Management Institute byla pro mě jasnou volbou. Pokud tedy někdo hledá detailnější vzdělání v řízení a organizace zdravotnických zařízení, studium MHA mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Michal-Voracek-1-160x160.png
MHA Master of Health Administration

MUDr. Michal Voráček, MHA

Studium MBA Management naplnilo a dokonce předčilo mé očekávaní. Skladba, a obsah předmětů a možnost konzultace s lektory mě velice překvapila a mohu celé studium jen doporučit. Skvělý lektorský tým na European Business & Management Institute a jeho profesionální přístup mohu jen doporučit, tak jako celé studium.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Klima-160x160.png
MBA Management

Ing. Jindřich Klíma, MBA

Studium nejen splnilo ale výrazně i předčilo má očekávání. Přednášky byly předneseny s vysokou odborností. Výběr předmětů mi plně vyhovoval, získal jsem potřebné vědomosti nejen v oblasti managementu zdravotnictví, ale také v oblasti řízení lidských zdrojů a zásad řízení firmy.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Muller-160x160.png
MHA Master of Health Administration

Mgr. Mirek Muller, MHA

Program DBA Provoz organizace a management mi pomohl rozvinou některé oblasti v mé každodenní pracovní činnosti. Lidem, kteří se rozhodují, zda studium začít, bych doporučil, aby na tuto instituci nastoupili a vybrali si takové studijní zaměření, o kterém něco vědí, aby zajistili přesah do své praxe.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vesely-160x160.png
DBA Provoz organizace a management

Ing. Jan Veselý, DBA

Osobně mám ráda efektivní komunikaci a flexibilitu. Proto kromě obsahu studovaného programu maximálně oceňuji individuální přístup institutu. Velmi oceňuji flexibilní formu online studia. Znalosti a efekt studia pociťuji každý den ve své praxi. Rozhodně studium MBA Podnikání a společnost na European Business & Management Institute doporučuji.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Hoskova-160x160.png
MBA Podnikání a společnost

Ing. Kateřina Hošková, MBA

Studium na European Business & Management Institute jsem si vybrala z důvodu časového vytížení a také proto, že jsem hledala mezinárodně uznávanou školu. Studium MBA Management mohu jen doporučit. Za mě největší plus je skladba předmětů.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Iva-Drobna-160x160.png
MBA Management

Ing. Iva Drobná, MBA

Studium programu LLM Veřejné právo mi pomohlo k dalšímu propojení teorie a praxe, rozvoji mé profesionální kariéry i mé osobnosti a k rozšíření vědomostí a obzorů. Rád bych tedy všem, kteří váhají, doporučil studium právě na European Business & Management Institute.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Zak-160x160.png
LLM Veřejné právo

Mgr. Jiří Žák, LLM

Jsem velice rád, že jsem se ke studiu rozhoupal. Dlouho jsem přemýšlel, zdali opravdu takto velkou sumu do vzdělání investovat. Nyní však vidím, že nemohu litovat. Studium na EBMI mi pomohlo s vyřešením spousty praktických problémů v mé kariéře, kterou navíc posunulo o dost výše. Studium na EBMI, konkrétně program MBA Marketing a reklama doporučuji každému, kdo váhá.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Novotny-160x160.png
MBA Marketing a reklama

Ing. Martin Novotný, MBA

Kvůli kariéře v nadnárodní společnosti jsem hledala studium BBA, abych mohla studovat i MBA. Obě studia jsem absolvovala na EBMI, jelikož poté, co jsem dostudovala BBA a viděla, kolik se mohu naučit, byla jsem opravdu spokojená. Ve studiu MBA jsem dále pokračovala tedy na EBMI, kdy jsem zvolila kvůli mému postu MBA řízení lidských zdrojů. Program mi ujasnil a pomohl v mé každodenní práci. Studium tedy mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Dobesova-160x160.png
BBA Management

Helena Dobešová, BBA, MBA

Pro studium jsem se rozhodl v zájmu doplnění a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti mezinárodního práva a obchodu. Studium mi rozšířilo pohled na mezinárodní právo jako takové, ale také na mezinárodní vztahy a obchod. Celé studium mi pomohlo více porozumět problematice v různých oblastech mé práce, která právě veřejné právo zahrnuje.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Hrubos-160x160.png
LLM Mezinárodní právo

Mgr. Jan Hruboš, LLM

European Business & Management Institute jsem dlouho srovnával s jinou institucí a nakonec jsem se rozhodl pro studium MBA Management. Studium trvalo 16 měsíců s tím, že jsem velmi velmi pracovně vytížený. Musím poděkovat celému týmu školy za jejich přístup a všem mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vaclav-Smolak-160x160.png
MBA Management

Ing. Václav Smolák, MBA

PROČ STUDOVAT NA EBMI

Přínos studia
na EBMI

Osobní
rozvoj

Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.

Prestižní
lektoři

Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Konkurenční
výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.

Praktický
přínos

Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.

Kvalitní
vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Online forma
studia

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute