FAQ

Na této stránce naleznete nejčastější otázky ke studiu na našem institutu. Pokud zde odpověď na vaši otázku nenaleznete, neváhejte nás kontaktovat.
Jak často musím za studiem dojíždět?

Nikdy. Výuka na European Business & Management Institute probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Student se tedy do školy nemusí dostavit fyzicky ani jednou. Vše zvládneme vyřešit online, od podání přihlášky po obhajobu závěrečné práce.

Jak probíhá online studium?

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat dané předměty. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

Kdy mohu začít s online studiem?

Prakticky ihned. Díky našemu kompletnímu online studiu můžete začít kdykoli budete chtít.

Kdo chystá studijní materiály a kontroluje písemné práce?

Veškeré studijní materiály i kontroly testů a písemných prací má na starosti náš lektorský tým. Ke každému předmětu je přiřazen jeden z našich lektorů, který je kapacitou v daném oboru.

Kde jsou k dispozici materiály ke studiu?

Materiály jsou studentům k dispozici ve studentském systému, do kterého dostane každý student přístup současně se zahájením studia. Každý předmět je ve studentském systému popsán co do obsahu a doporučené literatury, stejně tak jsou u každého předmětu studentům k dispozici skripta k danému okruhu.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-industry-02-640x640.jpg
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-under-construction.jpg
Jaká jsou kritéria seminárních prací?

Rozsahy seminárních prací jsou dány dle zvoleného programu: BBA, LLB – 8 – 12 normostran, MBA MSc, MHA, MPH, MEM, MPA, LLM  – 10 – 16 normostran, DBA, LLD – 12 – 20 normostran.

Lze podat přihlášku online?

Ano, přihlášku lze poslat lehce a jednoduše elektronicky přes formulář na našich stránkách. Nemusíte s přihláškou nikam chodit.

Jaký je poplatek při podání přihlášky?

Podání přihlášky je zcela zdarma. Neplatíte žádné poplatky, platíte jen za studium.

Co následuje po podání přihlášky?

V případě podání řádně vyplněné přihlášky vás bude studijní oddělení nejpozději do dvou pracovních dnů kontaktovat, a to zpravidla prostřednictvím e-mailu, který byl uveden v přihlášce ke studiu. Obdržíte smlouvu o studiu, kterou je třeba vytisknout, podepsat a písemnou či elektronickou formou zaslat zpět na naši adresu.

V jakém jazyce probíhá studium?

Studium probíhá primárně v českém jazyce. Pokud je však student slovenské národnosti, akceptujeme seminární i závěrečné práce vypracované v jazyce slovenském.

Je titul MBA mezinárodně uznávaný?

Studijní obor a studijní program není vysokoškolským studiem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ani vysokoškolským studiem dle zahraničních předpisů. Získaný titul není akademickým titulem. Rozhodnutí ohledně nostrifikace tedy záleží na konkrétní firmě, případně instituci a především na legislativní úpravě dané země.

Jak je European Business & Management Institute akreditován?

Studium na European Business & Management Institute je akreditováno mezinárodní akreditační asociací The Europe Accreditation Council for Business Education a The International Association for Business Schools and Programs, která zaštiťuje vzdělávání a programy celosvětově uznávaným univerzitám jako jsou Duke University, Yale University, Stanford University a další. Díky této akreditaci můžeme poskytovat programy MHA, MPH, MBA, MEM, LLM či DBA. Veškeré naše akreditace naleznete zde.

Jakým způsobem je studium zakončeno?

Na konci studia každý student vypracovává závěrečnou práci, kterou následně musí obhájit. Obhajoba probíhá online formou.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute