Akreditace

Indikátorem kvality námi poskytovaných profesních vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích. Tyto akreditace jsou důležitým kritériem při výběru školy, jelikož reflektují úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/11/logo-640x146.png

The Europe Accreditation Council for Business Education

Jsme hrdí držitelé akreditace EACBE. Akreditace EACBE je nejkomplexnější institucionální akreditační asociací v Evropě pro vysoké školy a univerzity. Akreditace EACBE je celosvětově uznávaná profesory, zaměstnaci, celosvětovými společnostmi a médii. Akreditace EACBE zajišťuje přísnou kontrolu kvality, srovnává školu s mezinárodními standardy, pokud jde o správu, programy, studenty, učitele, výzkum, internacionalizaci, etiku, odpovědnost a udržitelnost, stejně jako zapojení do světa praxe.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2023/02/EACBE-Accreditation-1622023-pdf.jpg

The International Association for Business Schools and Programs

Studium na European Business & Management Institute je akreditováno mezinárodní akreditační asociací The International Association for Business Schools and Programs, která zaštiťuje vzdělávání a programy celosvětově uznávaným univerzitám jako jsou Duke University, Yale University, Stanford University, John Hopkins University, Harvard, MIT a další.

Organizace sídlí v USA a má tradici již od roku 1927. Akreditované máme programy MBA, MHA, MEM, MPH, DBA, LLB, LLM a LLD. Akreditace od IABSP je zárukou skutečné světové kvality!

Díky akreditaci mezinárodní akreditační asociací The International Association for Business Schools and Programs můžeme našim studentům poskytnout jedinečné programy MHA, MEM, MBA, MPH, DBA a LLM, které mají stejný rámec jako studium na Yale University, Duke University či Missouri State University s tím rozdílem, že zaměření jednotlivých programů odpovídá právním a ekonomickým rozdílům České republiky. Studium je tedy zaměřeno na problematiku a znalosti potřebné v České republice.

Naše studium MHA, MEM, MBA, MPH, DBA a LLM je díky akreditaci IABSP celosvětově uznáváno.

Absolventi European Business & Management Institute dostanou diplom, který mohou legálně používat. Nicméně bez nostrifikace v ČR jim pravděpodobně nebude titul zapsán do dokladů, např. do občanského průkazu. Studenti European Business & Management Institute studují kvůli svému rozvoji, aby se zlepšovali a zvyšovali svou odbornou úroveň, využívali efektivní online vzdělávání a byli členy mezinárodní komunity studentů a absolventů. Jako globální online vzdělávací instituce nemáme zkušenost s nostrifikací v ČR neboť o ni musí požádat studenti sami dle podmínek svých zemí.

V České republice jsou tituly MBA, MHA, LLM, MEM, MPA, MPH, MSc, BBA, LLD a DBA (na rozdíl od titulu Ph.D.) považovány za profesní tituly, které vysokoškolská legislativa ČR nezná a uznávání titulů za rovnocenné vzdělávání (nostrifikace) se v ČR řídí podmínkami ministerstva školství ČR.

Titul MBA není dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, v České republice definován jako akademický titul.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2023/02/IABSP-Accreditation-1622023-pdf.jpg
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute