STUDUJTE NA

European Business &
Management Institute

PRESTIŽNÍ VZDĚLÁNÍ

Online studium Profesních programů

PRESTIŽNÍ STUDIUM

Online studium
Profesních programů

MEZINÁRODNÍ PRESTIŽNÍ AKREDITACE

Studium u těch nejlepších

KOMPLETNÍ ONLINE STUDIUM

Prestižní studium
Kompletně online

KOMPLETNÍ STUDIUM ONLINE

Prestižní studium Kompletně online

European Business &
Management Institute

DŮRAZ NA PRAXI

Naše hodnoty

Všechny vzdělávací programy jsou navrženy tak, aby námi poskytované vzdělání bylo nejen unikátní, ale především obohacující a pomohlo studentům posunout se nejen v profesním, ale také osobním životě.
AKREDITACE A ČLENSTVÍ

Naše mise

Naší misí je posouvat a rozvíjet se v oblasti poskytování postgraduálního manažerského vzdělávání. Pracujeme tedy na tom, abychom nabízeli kvalitní a cenově dostupné online vzdělání studentům po celém světě.
AKTUÁLNOST VÝUKY

Naše vize

Vizí European Business & Management Institute je stát se prestižním institutem v oblasti manažerského vzdělávání, který je založen na inovacích a naplno využívá všechny dostupné moderní technologie.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-people.jpg
MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na našem institutu?

Osobní
rozvoj

Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.

Prestižní
lektoři

Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Konkurenční
výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.

Praktický
přínos

Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.

Kvalitní
vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Online forma
studia

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.

Vyberte si ze
studijních programů

VšeBBADBALLBLLDLLMMBAMEMMHAMPAMPHMSc
ONLINE STUDIUM NA EBMI

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

ONLINE STUDIUM NA EBMI

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Ceny jednotlivých
programů

39 000 Kč
BBA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
69 000 Kč
MBA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
150 000 Kč
MEM Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
150 000 Kč
MHA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
99 000
DBA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
74 900 Kč
LLM Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
104 900 Kč
LLD Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
74 900 Kč
MSc Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
69 000 Kč
MPH Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
69 000 Kč
MPA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
 • Uvedené ceny jsou konečné ceny za celé studium včetně DPH.
MOŽNOST STUDOVAT KOMPLETNĚ ONLINE

Studium prestižních programů
kompletně online

Poskytujeme možnost kompletní online výuky, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute