PŘIHLÁŠKA NA EBMI

Jak se
přihlásit?

Je to jednodušší než se zdá, stačí jen pár kroků na cestu k profesnímu titulu.
KROK 1Výběr programu
Před podáním přihlášky byste měli dobře zvážit studijní program - zaměření studia. Veškeré programy jsou navrženy tak, aby vyhověly i těm náročnějším z vás, a každý si tak může zvolit program dle vlastního uvážení. Jedná se o důležité rozhodnutí, v případě nejasností proto neváhejte a obraťte se na nás s případnými dotazy. Rádi Vám s výběrem vhodného programu pomůžeme.
KROK 2Přihláška
Dalším krokem k zahájení studia je podání řádně vyplněné přihlášky. K přihlášce je třeba doložit kopii diplomu reflektující vaše nejvyšší dosažené vzdělání, případně čestné prohlášení o dosažené manažerské praxi.
KROK 3Rozhodnutí o přijetí
V případě podání řádně vyplněné přihlášky vás bude studijní oddělení nejpozději do dvou pracovních dnů kontaktovat, a to zpravidla prostřednictvím e-mailu, který byl uveden v přihlášce ke studiu. Pokud je vše v pořádku, následuje smlouva o studiu.
KROK 4Smlouva o studiu
S rozhodnutím o přijetí do studijního programu obdržíte smlouvu o studiu, kterou je třeba vytisknout, podepsat a písemnou či elektronickou formou zaslat zpět na naši adresu.
KROK 5Zaplacení školného
Studijní poplatek (školné) se hradí na bankovní účet vedený u Fio Banky, a.s. oproti vystavené faktuře, která Vám bude v případě přijetí podepsané smlouvy o studiu obratem zaslána na Vaši e-mailovou adresu. Žádné další administrativní poplatky neplatíte.
KROK 6Přístup do studijního systému
Ihned po obdržení platby je Vám zaslán přístup do studijního systému a od té chvíle můžete začít studovat.
PROČ STUDOVAT NA EBMI

Přínos studia
na EBMI

Osobní
rozvoj

Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.

Prestižní
lektoři

Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Konkurenční
výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.

Praktický
přínos

Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.

Kvalitní
vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Online forma
studia

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute