PRŮBĚH STUDIA

Jak probíhá
studium na EBMI

Zvyšte hodnotu na pracovním trhu a studujte kvalitní profesní vzdělání na tuzemském trhu.

Průběh online studia

Pokud máte zájem o studium a nejste z Prahy, anebo jste časově zaneprázdněni a vyhovuje vám naprostá flexibilita studia, pak je pro vás online forma studia správnou volbou. European Business & Management Institute poskytuje vzdělání v moderní online formě, která umožňuje zájemcům studovat odkudkoliv a kdykoliv. Vzdělávací program je navržen tak, aby námi poskytované vzdělání bylo nejen unikátní, ale především obohacující a pomohlo studentům posunout se nejen v profesním, ale také osobním životě.

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Začátek online studia

Určíte si začátek. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv.

Studium profesního programu vám poskytne mimořádné prohloubení teoretických a praktických znalostí. Po celou dobu studia jsou s vámi v kontaktu naši odborní lektoři, kteří vám pomáhají při studiu s načerpáním všech znalostí a dovedností.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. Dle typu studia musí každý student projít všemi předměty k danému programu. V každém předmětu naleznete studijní materiály, ze kterých čerpáte informace. Po důkladném prostudování všech studijních materiálů absolvujete písemný test (online), na základě tohoto testu ověříme vaše znalosti. Následně vám bude zadána seminární práce (ke každému předmětu), díky této práci ověříme pochopení informací s ohledem na praktické využití. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

Jak dlouho trvá studium MBA

Studium MBA průměrný student (pracující manažer) dokončí do 10 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 4 měsíce.

Jak dlouho trvá studium BBA

U studia BBA máme průměrnou dobu studia 8 měsíců, ti nejrychlejší studium ukončí již za 3 měsíce.

Jak dlouho trvá studium LLM

Studium LLM průměrný student (pracující manažer) dokončí do 12 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 6 měsíců.

Jak dlouho trvá studium DBA

Studium DBA průměrný student (pracující top manažer) dokončí do 16 měsíců od zahájení studia, nejpilnější studenti titul získají již za 12 měsíců.
PROČ STUDOVAT NA EBMI

Přínos studia
na EBMI

Osobní
rozvoj

Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.

Prestižní
lektoři

Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.

Konkurenční
výhody

Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.

Praktický
přínos

Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.

Kvalitní
vzdělání

Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.

Online forma
studia

Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute