BBA – Bachelor of Business Administration

Studium BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský stupeň manažerského profesního vzdělávání a slouží tedy jako příprava na následné studium MBA (Master of Business Administration).

Programy BBA
Bachelor of Business Administration

Základní informace
o studiu BBA

Podmínky přijetí
Podmínkou pro přijetí do programu BBA je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou.
Způsob a forma výuky
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému.
Jazyk výuky
Studium v češtině s akceptací slovenštiny.
Délka studia
10 – 12 měsíců
Zahájení studia
Individuálně
Studijní materiály
Veškeré studijní materiály jsou dostupné ve studentském systému.
Praktická zkouška
Praktická aplikační zkouška ověřuje schopnost aplikovat teoretické znalosti v praxi.
Zakončení studia
Závěrečná práce (rozsah min. 20 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute