ŠKOLNÉ

Ceny
jednotlivých programů

39 000 Kč
BBA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
69 000 Kč
MBA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
150 000 Kč
MEM Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
150 000 Kč
MHA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
99 000
DBA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
74 900 Kč
LLM Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
104 900 Kč
LLD Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
74 900 Kč
MSc Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
69 000 Kč
MPH Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
69 000 Kč
MPA Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
39 000 Kč
LLB Studium
 • Podání přihlášky je zdarma
 • Podpora studijního oddělení
 • Přijímání bez přijímacích zkoušek
 • Uvedené ceny jsou konečné ceny za celé studium včetně DPH.

Cena studia zahrnuje:

 • kompletní zpracování přihlášky
 • přístup do e-learningového systému, v němž jsou obsaženy studijní materiály, skripta, případně doporučená literatura
 • bezplatná účast na workshopech, seminářích a přednáškách pořádaných naším institutem
 • online komunikace s jednotlivými garanty a lektory
 • online podpora studijního oddělení
 • vystavení diplomu po dokončení studia (v českém i anglickém jazyce)
 • možnost rozdělení školného do dvou až pěti splátek (bez navýšení konečné ceny studia)

Daňové zvýhodnění

Studium může zaměstnavatel uplatnit v základu daně z příjmu jako výdaje na odborný rozvoj zaměstnanců (dle ustanovení §24 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů). Současně se pro zaměstnance jedná o příjem, který je dle zákona o daních z příjmů osvobozen v případě, že studium souvisí s podnikáním zaměstnavatele.

MOŽNOST STUDOVAT KOMPLETNĚ ONLINE

Studium prestižních programů
kompletně online

Poskytujeme možnost kompletní online výuky, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Tím se otevírá možnost studia i osobám časově vytíženějším, kteří by jinak na výuku neměli dostatek času.
MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute