EBMIProgramy

Programy

Program MBA řízení lidských zdrojů je vhodný nejen pro manažery, podnikatele, personál v oblasti lidských zdrojů, ale pro všechny, kteří chtějí získat potřebné informace k efektivnímu personálnímu řízení.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBARLZ22-640x480.jpg

Program MBA řízení lidských zdrojů je vhodný nejen pro manažery, podnikatele, personál v oblasti lidských zdrojů, ale pro všechny, kteří chtějí získat potřebné informace k efektivnímu personálnímu řízení.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/MBAMVO22-640x480.jpg

Program MBA Mezinárodní vztahy a obchod poskytuje studentům možnost podrobně prostudovat různé oblasti mezinárodního obchodu, mezinárodního managementu a mezinárodních vztahů.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/inovacni-management-640x480.jpg

Studijní program MBA Inovační management je určen pro ty, kteří chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti vedení inovačních procesů a strategií v podnikání.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/LLMKP-640x480.jpg

Program Master of Laws se specializací na korporátní právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti obchodního práva a problematiky s tím spojené.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/llmv22p-640x480.jpg

Program Master of Laws se specializací na veřejné právo je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti správního práva, práva sociálního zabezpečení a další problematiky s tím spojené.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/llmm2p-640x480.jpg

Program Master of Laws se specializací na právo mezinárodní je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností především v oblasti práva mezinárodního obchodu a základů mezinárodního práva soukromého.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/LLD-640x480.jpg

Studijní program LLD (Doctor of Laws) na European Business & Management Institute je zaměřen na problematiku korporátního práva, a to především ve vztahu ke správě podniku a postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/DBAFM-640x480.jpg

Program DBA Finanční management je navržen především pro podnikatele, manažery a ostatní zájemce, jejichž zájem směřuje do oblasti finančního managementu a chtějí získat ucelené informace a poznatky související s touto problematikou.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/DBA3BM-640x480.jpg

Program DBA Behaviorální marketing je určen studentům, kteří si chtějí prohloubit znalosti o aspektech ovlivňujících chování spotřebitelů a o teoriích a metodách pokročilé analýzy spotřebitelských trhů.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/DBPOM-640x480.jpg

Studium programu DBA Provoz organizace a management je určeno pro uchazeče s minimálně pětiletou praxi na vedoucí či jiné manažerské pozici, a kteří se aktivně podílejí na fungování společnosti či organizace nejen v soukromé, ale též státní či neziskové sféře.

KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute