Studium MPH
Master of Public Health

Studium MPH je zaměřeno na praxi v oblasti veřejného zdraví. Studium programu připravuje studenty, kteří pracují ve státní správě, v neziskových organizacích nebo ve zdravotnickém průmyslu, aby se stali odborníky v oblasti veřejného zdraví.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 16 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu MPH

European Business and Management Institute nabízí studium MPH plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium MPH
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium MPH
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MPH?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • nebo absolvování programu BBA,
 • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
69.000,- Kč
Kompletní cena studia MPH včetně DPH

Studium MPH online

Vzdělávací program MPH Veřejné zdravotnictví se zaměřuje na vedení, řízení a organizační chování ve zdravotnictví. Studium MPH je skvělou volbou pro manažery zdravotnických zařízení, zdravotníky, lékaře, pracovníky sociálních zařízení a vedoucí pracovníky zdravotnických zařízení.

Naši lektoři MPH programu

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/ivan-mikula-640x652.png
Programy MHA a MPH
MUDr. Ivan Mikula, Ph.D.
Konzultace:
mikula@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/jan-martinek-640x661.png
Programy MHA a MPH

Mgr. et Mgr. Jan Martínek, MHA

Konzultace:
martinek@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Studium MPH naplnilo mé očekávaní. Výborné a přehledné studijní materiály, skvěle zaměřené předměty, možnost konzultace s lektory. Vše mohu jen pochválit. Pokud uvažujete nad studium MPH, studium zde na EBMI mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/222-160x160.png
MPH – Master of Public Health

MUDr. Pavel Doležal, MPH

Velmi oceňuji flexibilní formu online studia, kdy si opravdu student sám osobně řídí, kdy bude studovat. Online forma studia a nabité znalosti z velmi dobře zaměřených předmětů dělají ze studia MPH velmi zajímavý studijní program. Studium mohu doporučit všem, kteří se chtějí dále vzdělávat v oboru zdravotnictví.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/2222-160x160.png
MPH – Master of Public Health

Mgr. Václav Kotrba, MPH

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute