Studium MEM
Master of Environmental Management

Titul MEM je magisterský titul určený pro studenty s primárním zájmem o kariéru v environmentální politice, analýze, správcovství, vzdělávání, poradenství nebo managementu zabývajícím se přírodními zdroji nebo otázkami životního prostředí.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 16 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu MEM

European Business and Management Institute nabízí studium MEM plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium MEM
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium MEM
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MEM?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • nebo absolvování programu BBA,
 • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
150.000,- Kč
Kompletní cena studia MEM včetně DPH

Studium MEM online

Studium MEM (Master of Environmental Management) poskytuje studentům důkladné porozumění přírodním a sociálním systémům, které lze aplikovat na řešení problémů v oblasti životního prostředí a přírodních zdrojů v kontextu politiky a managementu.

Naši lektoři MEM programu

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/judr-vojtech-stejskal-640x663.png
Programy MEM
JUDr. Vojtěch Stejskal
Konzultace:
stejskal@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/judr-alena-chaloupkova-640x657.png
Programy MEM
JUDr. Alena Chaloupková
Konzultace:
chaloupkova@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Hned na začátek bych rád všem studium programu MEM doporučil. V dnešním světě, kde životní prostředí hraje velmi důležitou roli jsem narazil na jeden jediný program a to zde na European Business & Management Institute, který se nějak významně věnuje životnímu prostředí. Obsah, znalosti, forma studia, vše předčilo má očekávání.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Jan-Sulc-160x160.jpg
MEM Master of Environmental Management

Mgr. Jan Šulc, MEM

Pro práci v zahraniční společnosti, která se věnuje jakémukoliv oboru spjatého s životním prostředí je na vysokých školách pramálo programů. Studium MBA žádné. Proto velmi děkuji European Business & Management Institute, že je zde alespoň možnost takto kvalitního studia. Všem doporučuji.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Viktorie-Zizkova-160x160.jpg
MEM Master of Environmental Management

Mgr. Viktorie Žižková, MEM

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute