LLB – Bachelor of Laws

LLB (Bachelor of Laws) je vzdělávací program, který poskytuje studentům základní teoretické znalosti v oblasti práva.

O PROGRAMU

Program LLB (Bachelor of Laws) je vzdělávací program zaměřený na právní studia. Program poskytuje studentům komplexní a hloubkové znalosti práva v různých oblastech, jako jsou smluvní právo, evropské právo, trestní právo, mezinárodní právo soukromé, správní právo a právo na informace. Studenti se seznámí s principy práva, pochopí jeho roli v společnosti a naučí se interpretovat a aplikovat právní předpisy. Studenti se naučí rozumět a vykládat právním textům, což jim umožní lépe se orientovat v právních otázkách, které se týkají jejich pracovní činnosti. Tento program je vhodný pro začínající manažery a právníky, jakož i pro všechny nadšené zájemce, kteří chtějí rozšířit své právní znalosti. Po úspěšném absolvování programu LLB je možnost pokračovat v dalším vzdělávání v programu LLM. Program lze studovat 100% online.

 

PŘÍNOSY STUDIA

Program LLB (Bachelor of Laws) nabízí širokou škálu přínosů pro studenty, které zajímá právní prostředí. Především program poskytuje studentům komplexní a hloubkové znalosti práva v různých oblastecha představuje jedinečnou příležitost pro ty, kteří touží pochopit svět práva a hlouběji se v něm orientovat. Program je tedy vhodný pro ty, kteří chtějí rozumět smlouvám a zákonům nejen jako textu, ale jako nástroji, kterými se řídí naše společnost, stejně jako pro ty, kteří chtějí být právníky nebo manažery s neotřelým pohledem na svět. Dalším přínosem programu je rozvoj kritického myšlení, analýzy a komunikačních dovedností. Po úspěšném absolvování programu LLB máte také možnost pokračovat ve studiu v magisterském programu práva LLM, kde se můžete specializovat na konkrétní oblast práva a rozvinout své právnické dovednosti na ještě vyšší úroveň.

 

PRŮBĚH ONLINE STUDIA

Celá výuka probíhá kompletně online ve studijním systému, celé studium tedy můžete absolvovat odkudkoliv. K celému studiu vám postačí počítač a internet. Kompletním online studiem se snažíme reflektovat požadavky velmi vytížených manažerů, kteří si nemohou dovolit trávit čas cestou do školy či ve škole.

Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností, začátek studia si určíte vy. Nečekáte na zahájení semestru ani na příští měsíc. Začít můžete opravdu kdykoliv. Vzhledem k tomu, že nejste vázáni na docházku či přítomnost na přednáškách, můžete si časový harmonogram studia sestavit dle vlastních možností. Nemusíte se tedy obávat toho, že byste studium neskloubili s prací, rodinou či jinými povinnostmi.

Po přijetí ke studijnímu programu získá každý student přístup do studentské sekce. Studenti naleznou všechny potřebné informace a studijní materiály ve studentské sekci, která představuje studijní systém. V průběhu celého studia mohou studenti konzultovat s lektory prostřednictvím e-mailové komunikace či pomocí dalších online nástrojů jako Teams či Skype. K úspěšnému ukončení LLB studia musí student absolvovat celkem sedm předmětů. Mezi studijní povinnosti patří především, zodpovězení testových otázek a vyhotovení seminární práce z každého předmětu v programu, která je následně klasifikována lektorem. Studium probíhá v českém nebo anglickém jazyce, dle volby studenta. Po dokončení všech předmětů vám bude zadána závěrečná práce. Studium je ukončeno vypracováním závěrečné práce. Následně vám bude vystaven diplom a vy získáte profesní titul.

 

PŘEDMĚTY PROGRAMU

Studium LLB představuje bakalářský stupeň právního vzdělání a slouží tedy jako příprava na následné studium LLM. Program je sestaven tak, aby studentům nabídl ucelené základní informace ze všech odvětví práva, bez kterých se specialista v oboru práva neobejde.

Podmínky přijetí:
Podmínkou pro přijetí do programu LLB je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
Způsob a forma výuky:
Studium probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému. Veškeré studijní materiály jsou dostupné online ve studentském systému.
Jazyk výuky:
Studium v češtině s akceptací slovenštiny
Délka studia:
10 – 12 měsíců
Zahájení studia:
Individuálně. Program je možné studovat kompletně online. Zahájení studia je odvislé pouze od vašich časových možností.
Studijní materiály:
Zahrnuty v ceně studia (vlastní studijní materiály, sylaby, prezentace a další studijní podklady)
Seminární práce:
Rozsah seminární práce je 8 - 12 normostran
Zakončení studia:
Závěrečná práce (rozsah min. 20 normostran)
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute