Studium MSc
Master of Science

Studijní program MSc (Master of Science) nabízí studentům rozšíření jejich dosavadních teoretických vědomostí, znalostí a zkušenosti z předchozího studia a praxe.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 16 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu MSc

European Business and Management Institute nabízí studium MSc plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium MSc
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium MSc
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MSc?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • nebo absolvování programu BBA,
 • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
74.900,- Kč
Kompletní cena studia MSc včetně DPH

Studium MSc online

Na rozdíl od studia MBA je studium MSc více zaměřeno na teorii a výzkum v oblasti vybrané specializace a poskytuje studentům koncepční základ pokročilé úrovně ve zvoleném oboru.

Naši lektoři MSc programů

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Pavlina-Halova-640x650.png
Programy MSc
Ing. Pavlína Halová, MSc
Konzultace:
halova@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Ondrej-Skubna-640x646.png
Programy MSc
Mgr. Ondřej Škubna
Konzultace:
skubna@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Hledala jsem studium MSc, které by vyhovovalo mému zaměření a především takové, které by odpovídalo době a trendům, které nás obklopují. Mohu tedy studium MSc Marketing a média doporučit všem, kteří hledají MSc studium se zaměřením na marketing.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/2211-160x160.png
BBA Management

Mgr. Alice Vévodová, MSc

Konkrétní výběr specializace a možnost studovat předměty, které mi přesně vyhovovaly, to vidím jako největší plus studia. Vzdělávací program MSc Marketing na European Business & Management Institute mohu jen doporučit, jak jeho praktickým přínosem, tak jeho formou a obsahem.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Mala-160x160.png
MSc Marketing

Ing. Karolína Malá, MSc

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute