Studium MPA
Master of Public Administration

Studijní vzdělávací program MPA (Master of Public Administration) je určen především pro státní úředníky či zaměstnance ve veřejné správě, případně zaměstnance neziskových organizací na manažerských pozicích, kteří chtějí svou kariéru a osobnostní růst v oblasti veřejné správy posunout zase o krok dále
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 16 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu MPA

European Business and Management Institute nabízí studium MPA plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium MPA
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium MPA
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MPA?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • nebo absolvování programu BBA,
 • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
69.000,- Kč
Kompletní cena studia MPA včetně DPH

Studium MPA online

Cílem studia MPA je poskytnout nové znalosti speciálně zaměřené na problematiku státní správy a samosprávy, dále rozšířit a prohloubit odborné znalosti z vybraných oblastí veřejné správy. Program lze studovat 100% online.

Naši lektoři MPA programu

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Ondrej-Prchal-640x648.png
Programy MPA
Ing. Ondřej Prchal
Konzultace:
prchal@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Miroslav-Svatos-640x642.png
Programy MPA
Ing. Miroslav Svatoš, MPA
Konzultace:
svatos@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Studium MPA mohu jen doporučit. Hledal jsem studijní program, který by mi pomohl v praxi. Jsem dlouholetým starostou a jako zastánce celoživotního vzdělávání jsem se chtěl i dále vzdělat. S tím mi studium na EBMI velice pomohlo.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/1113-160x160.png
MPA Veřejná správa

Ing. Lukáš Bílek, MPA

European Business and Management Institute a konkrétně studijní program MPA Veřejná správa mohu jen doporučit. Hledala jsem studium, které by rozvíjelo a zabývalo se problematikou veřejné správy. Studium předčilo mé očekávání detailním přehledem a aktuálními záležitostmi.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/1233-160x160.png
MPA Veřejná správa

Mgr. Veronika Suská, MPA

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute