Studium MBA
Master of Business Administration

Studium MBA se řadí mezi nejprestižnější studia na celém světě. Jednotlivé programy se zaměřují nejen na teorii, ale především na aplikací nabytých znalostí v praxi, díky čemuž umožňují studentům bohatě zužitkovat veškeré vědomosti v mnoha oblastech světového obchodu.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 16 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu MBA

European Business and Management Institute nabízí studium MBA plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium MBA
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium MBA
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu MBA?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • nebo absolvování programu BBA,
 • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
69.000,- Kč
Kompletní cena studia MBA včetně DPH

Studium MBA online

Studium MBA a veškeré jeho programy cílí především na manažery, jejichž ambice směřují do top managementu, dále také na vedoucí pracovníky, podnikatele či jiné osoby ze státní i neziskové sféry, kteří chtějí zdokonalit své znalosti a zkušenosti v oblasti managementu a podnikání.

Naši lektoři MBA programů

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mgr.-Pavel-Kral-640x635.png
Programy MBA
Mgr. Pavel Král, Ph.D.
Konzultace:
kral@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.Jiri-Dvorak-640x635.png
Programy MBA
Ing. Jiří Dvořák, MBA
Konzultace:
dvorak@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/tkoudelkova-640x635.jpg
Programy MBA

Ing. Tereza Koudelková, Ph.D.

Konzultace:
koudelkova@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/pjezkova-640x635.jpg
Programy MBA
Mgr. Petra Ježková, Ph.D.
Konzultace:
jezkova@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Studium MBA Management naplnilo a dokonce předčilo mé očekávaní. Skladba, a obsah předmětů a možnost konzultace s lektory mě velice překvapila a mohu celé studium jen doporučit. Skvělý lektorský tým na European Business & Management Institute a jeho profesionální přístup mohu jen doporučit, tak jako celé studium.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Klima-160x160.png
MBA Management

Ing. Jindřich Klíma, MBA

Osobně mám ráda efektivní komunikaci a flexibilitu. Proto kromě obsahu studovaného programu maximálně oceňuji individuální přístup institutu. Velmi oceňuji flexibilní formu online studia. Znalosti a efekt studia pociťuji každý den ve své praxi. Rozhodně studium MBA Podnikání a společnost na European Business & Management Institute doporučuji.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Hoskova-160x160.png
MBA Podnikání a společnost

Ing. Kateřina Hošková, MBA

Studium na European Business & Management Institute jsem si vybrala z důvodu časového vytížení a také proto, že jsem hledala mezinárodně uznávanou školu. Studium MBA Management mohu jen doporučit. Za mě největší plus je skladba předmětů.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Iva-Drobna-160x160.png
MBA Management

Ing. Iva Drobná, MBA

Jsem velice rád, že jsem se ke studiu rozhoupal. Dlouho jsem přemýšlel, zdali opravdu takto velkou sumu do vzdělání investovat. Nyní však vidím, že nemohu litovat. Studium na EBMI mi pomohlo s vyřešením spousty praktických problémů v mé kariéře, kterou navíc posunulo o dost výše. Studium na EBMI, konkrétně program MBA Marketing a reklama doporučuji každému, kdo váhá.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Novotny-160x160.png
MBA Marketing a reklama

Ing. Martin Novotný, MBA

Kvůli kariéře v nadnárodní společnosti jsem hledala studium BBA, abych mohla studovat i MBA. Obě studia jsem absolvovala na EBMI, jelikož poté, co jsem dostudovala BBA a viděla, kolik se mohu naučit, byla jsem opravdu spokojená. Ve studiu MBA jsem dále pokračovala tedy na EBMI, kdy jsem zvolila kvůli mému postu MBA řízení lidských zdrojů. Program mi ujasnil a pomohl v mé každodenní práci. Studium tedy mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Dobesova-160x160.png
BBA Management

Helena Dobešová, BBA, MBA

European Business & Management Institute jsem dlouho srovnával s jinou institucí a nakonec jsem se rozhodl pro studium MBA Management. Studium trvalo 16 měsíců s tím, že jsem velmi velmi pracovně vytížený. Musím poděkovat celému týmu školy za jejich přístup a všem mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Vaclav-Smolak-160x160.png
MBA Management

Ing. Václav Smolák, MBA

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute