Studium LLM
Master of Laws

Studijní program LLM (Master of Laws) představuje postgraduální magisterský program se zaměřením na právo a právní vědu. Jedná se o klasický celosvětově uznávaný model studia, jenž může být poskytován v mnoha specializacích.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 16 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu LLM

European Business and Management Institute nabízí studium LLM plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium LLM
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium LLM
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu LLM?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání, minimálně ukončený bakalářský studijní program,
 • nebo absolvování programu LLB,
 • nebo minimálně dvouletá praxe v daném oboru,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
74.900,- Kč
Kompletní cena studia LLM včetně DPH

Studium LLM online

Absolvent studia LLM získá ucelený přehled o právních předpisech souvisejících s obchodní a podnikovou praxí, s právem veřejným a právem mezinárodním, které jsou doplněny konkrétními případy z praxe.

Naši lektoři LLM programů

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Rostislav-Stanek-640x637.png
Programy LLD

Mgr. Rostistlav Staněk, LLM

Konzultace:
stanek@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Petra-Landova-640x643.png
Programy LLD
JUDr. Petra Landová
Konzultace:
landova@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Studium programu LLM Veřejné právo mi pomohlo k dalšímu propojení teorie a praxe, rozvoji mé profesionální kariéry i mé osobnosti a k rozšíření vědomostí a obzorů. Rád bych tedy všem, kteří váhají, doporučil studium právě na European Business & Management Institute.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Zak-160x160.png
LLM Veřejné právo

Mgr. Jiří Žák, LLM

Pro studium jsem se rozhodl v zájmu doplnění a prohloubení znalostí a dovedností v oblasti mezinárodního práva a obchodu. Studium mi rozšířilo pohled na mezinárodní právo jako takové, ale také na mezinárodní vztahy a obchod. Celé studium mi pomohlo více porozumět problematice v různých oblastech mé práce, která právě veřejné právo zahrnuje.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Hrubos-160x160.png
LLM Mezinárodní právo

Mgr. Jan Hruboš, LLM

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute