Studium LLD
Doctor of Laws

Studijní program LLD (Doctor of Laws) představuje významný doktorský titul udělovaný v oblasti práva. Jde o velice prestižní titul, který představuje jeden z pomyslných vrcholů v rámci profesního vzdělávání v oblasti práva. Získané znalosti pomáhají absolventům s řešením právních úkolů v praxi.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 36 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu LLD

European Business and Management Institute nabízí studium LLD plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium LLD
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium LLD
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu LLD?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.),
 • nebo absolvování programu LLM,
 • nebo minimálně pětiletá právní praxe,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
104.900,- Kč
Kompletní cena studia LLD včetně DPH

Studium LLD online

Studijní program LLD (Doctor of Laws) na European Business & Management Institute je zaměřen na problematiku korporátního práva, a to především ve vztahu ke správě podniku a postavení a odpovědnosti členů statutárních orgánů obchodních společností.

Naši lektoři LLD programu

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Rostislav-Stanek-640x637.png
Programy LLD

Mgr. Rostistlav Staněk, LLM

Konzultace:
stanek@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Petra-Landova-640x643.png
Programy LLD
JUDr. Petra Landová
Konzultace:
landova@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Studium LLD na EBMI mohu jen doporučit. Doporučuji ho však jen těm, kteří se právu již věnují. Obsah přednášek je velice detailní a pro ty, kteří chtějí své vzdělání posunout na nejvyšší možné, je studium LLD jako dělané.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/3322-160x160.png
LLD Korporátní právo

JUDr. Jan Wolf, MBA, LLD

Velké výhody jsem viděl v kompletní online formě studia. Trošku jsem se obával, jak budou materiály a lektoři celé studium zvládat, ale velice mile mě nakonec studium překvapilo. Skvělé materiály, výborně zpracovaná problematiku. Za mě jen chvála a děkuji institutu za tuto příležitosti.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/4443-160x160.png
LLD Korporátní právo

JUDr. David Brožek, LLD

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute