Studium DBA
Doctor of Business Administration

Studijní program DBA (Doctor of Business Administration) představuje významný doktorský titul udělovaný v oblasti podnikové administrativy a managementu. Jedná se o nejvyšší profesní kvalifikaci v oblasti manažerského vzdělávání a absolventi tohoto studijního programu směřují spíše cestou vědy, výzkumu a pedagogického procesu.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 12 - 18 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu DBA

European Business and Management Institute nabízí studium DBA plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium DBA
Průběh studia
 • Studium v českém jazyce
 • Délka studia dle vlastních možností
 • Moderní a časově flexibilní forma studia
 • Studium probíhá kompletně on-line
 • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
 • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium DBA
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu DBA?
 • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
 • ukončené vysokoškolské vzdělání II. stupně (Ing. nebo Mgr.),
 • nebo absolvování programu MBA,
 • nebo minimálně pětiletá praxe na manažerské pozici,
 • uzavření smlouvy o studiu,
 • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
99.000,- Kč
Kompletní cena studia DBA včetně DPH

Studium DBA online

Studium je určeno primárně pro osoby pracující v top managementu či podnikatele působící v soukromé, státní, případně neziskové sféře, kteří již absolvovali studium MBA a rádi by své znalosti a zkušenosti rozšířili o podnětné poznatky z praxe a reálného světa.

Naši lektoři DBA programů

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Michal-Novak-Ph.D-640x636.png
Programy DBA
Ing. Michal Novák, Ph.D.
Konzultace:
novak@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Karel-Tomsik-640x641.png
Programy DBA
Ing. Karel Tomšík
Konzultace:
tomsik@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Program DBA Provoz organizace a management mi pomohl rozvinou některé oblasti v mé každodenní pracovní činnosti. Lidem, kteří se rozhodují, zda studium začít, bych doporučil, aby na tuto instituci nastoupili a vybrali si takové studijní zaměření, o kterém něco vědí, aby zajistili přesah do své praxe.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Vesely-160x160.png
DBA Provoz organizace a management

Ing. Jan Veselý, DBA

Studijní program DBA Finanční management byl pro mě velkým překvapením. Skvěle zpracované a detailní materiály, lektoři, kteří rozumí daným tématům a zkoumání těch nejzajímavějších oblastí z finančního světa. Studium mohu doporučit všem, kteří hledají studium, které by se detailně věnovalo finančnímu prostředí.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/221-160x160.png
DBA Finanční management

Ing. Michal Otradovec, DBA

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute