Studium BBA
Bachelor of Business Administration

Studium BBA (Bachelor of Business Administration) představuje bakalářský stupeň manažerského profesního vzdělávání a slouží tedy jako příprava na následné studium MBA.
Studium probíhá kompletně on-line
Nejmodernější forma vzdělávání
Průměrná délka studia: 10 - 12 měsíců
Studium v češtině
Zahájení studia je možné kdykoliv
Mezinárodní akreditace EACBE & IABSP

Základní informace
o studiu BBA

European Business and Management Institute nabízí studium BBA plně on-line a v českém jazyce.
Studujte flexibilně z jakéhokoliv místa a přizpůsobte si studium vlastním časovým možnostem.
Studium BBA
Průběh studia
  • Studium v českém jazyce
  • Délka studia dle vlastních možností
  • Moderní a časově flexibilní forma studia
  • Studium probíhá kompletně on-line
  • Lektoři k dispozii po celou dobu studia
  • Zvýšíte svou cenu na trhu práce
Studium BBA
Jaké jsou podmínky přijetí ke studiu BBA?
  • vyplnění a podání řádné přihlášky ke studiu,
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou,
  • uzavření smlouvy o studiu,
  • přijímací řízení probíhá BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK.
39.000,- Kč
Kompletní cena studia BBA včetně DPH

Studium BBA online

Studium BBA je navrženo tak, aby poskytlo komplexní znalosti o funkčních aspektech společnosti a jejich propojení s obchodní administrativou a managementem. Studium BBA cílí především na zájemce s dokončeným středoškolským vzděláním, případně na zájemce bez předchozí manažerské praxe.

Naši lektoři BBA programů

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Hana-Janackova-640x637.png
Programy BBA
Ing. Hana Janáčková
Konzultace:
janackova@ebmi.cz
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2021/06/Ing.-Ales-Melecky-640x639.png
Programy BBA
Ing. Aleš Melecký
Konzultace:
melecky@ebmi.cz

Recenze našich absolventů

Vzdělávací instituci jsem si vybrala kvůli studiu v českém jazyce a možnosti studovat kompletně online. Program BBA mi dal jistotu postoupit v mé kariéře. Získala jsem spoustu nových a velmi zajímavých informací. Studium tedy mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/1Kj-160x160.png
BBA Základy managementu

Aneta Novotná, BBA

Studium BBA mi dalo potřebné základy a možnost pokračovat ve studiu programu MBA. Celá zkušenost se studium BBA byla velmi obohacující. Chválím studijní oddělení za jejich skvělý servis a lektory za výborně zpracované materiály. Studium BBA mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2022/08/223-160x160.png
BBA Základy managementu

Josef Skvrna, BBA

Kvůli kariéře v nadnárodní společnosti jsem hledala studium BBA, abych mohla studovat i MBA. Obě studia jsem absolvovala na EBMI, jelikož poté, co jsem dostudovala BBA a viděla, kolik se mohu naučit, byla jsem opravdu spokojená. Ve studiu MBA jsem dále pokračovala tedy na EBMI, kdy jsem zvolila kvůli mému postu MBA řízení lidských zdrojů. Program mi ujasnil a pomohl v mé každodenní práci. Studium tedy mohu jen doporučit.

https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2020/10/Dobesova-160x160.png
BBA Management

Helena Dobešová, BBA, MBA

MODERNÍ PROFESNÍ PROGRAMY

Proč studovat
na EBMI

Osobní rozvoj
Osobní rozvoj znamená osobně růst a naučit se zvládat právě ty běžné životní situace, které zažíváme každý jeden z nás, s nadhledem. Na osobním rozvoji je krásné, že pracujete skutečně sami se sebou.
Prestižní lektoři
Při výběru školy je důležité zaměřit se na kvalitu, odbornost a profesionalitu lektorského týmu. Spolupracujeme s odborníky z praxe s praktickými zkušenostmi, kteří vám zajistí kvalitní a praktické vzdělání.
Konkurenční výhody
Studiem rozšíříte své obzory o nové zkušenosti, dovednosti a poznatky z praxe, čímž bezpochyby získáte konkurenční výhodu jak na trhu práce, tak na poli svobodné podnikatelské soutěže.
Praktický přínos
Studium je navrženo tak, aby co nejvíce reflektovalo reálné životní situace a manažerskou praxi. Nově nabyté znalosti a praktické manažerské zkušenosti můžete přetavit a využít ve vašem životě.
Kvalitní vzdělání
Indikátorem kvality námi poskytovaných vzdělávacích programů, stejně jako celé instituce, jsou mimo jiné i prestižní akreditace a členství v národních i nadnárodních asociacích.
Online forma studia
Výuka probíhá kompletně online, prostřednictvím e-learningového systému, díky kterému jsme schopni eliminovat povinnost docházet na výuku. Kvalita studia zůstává zcela zachována.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
STUDIUM NA EBMI

European Business &
Management Institute

Výuka na EBMI je založena na mnohaletých zkušenostech a znalostech našich garantů a lektorů, a to nejen z oblasti výuky na zahraničních vysokých školách, ale především na jejich zkušenostech z praxe, které jsou pro studenty vždy nejpřínosnější.

Prostřednictvím výuky se snažíme především rozvíjet praktické, manažerské a komunikační dovednosti studentů a zároveň zlepšovat jejich schopnost se rozhodovat a přiblížit jim konkrétní situace v praxi a reálném životě.
https://www.ebmi.cz/wp-content/uploads/2019/04/img-passion-768x840.png
KONTAKTEuropean Business & Management Institute
Biskupský dvůr 2095/8
Praha 1, 110 00
Česká republika
O INSTITUTUEuropean Business & Management Institute
O STUDIUStudium
na EBMI
O NÁSEBMI
European Business & Management Insitute je jednou z prestižních manažerských škol působících v České republice, Německu, Francii a na Slovensku. Prioritou je pro nás kvalita studia a jeho přidaná hodnota, kterou spatřujeme především v zaměření na praxi a reálné životní a pracovní situace.

2024 © European Business & Management Institute

2024 © European Business & Management Institute